Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Vanaf 1 mei 2016 bestaat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) niet meer en geldt de Wet DBA. Volgens die weg dient de opdrachtgever te werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Deze overeenkomst moet duidelijk maken of de professional daadwerkelijk als zzp’er aan de slag is of eigenlijk als werknemer moet worden aangemerkt. Een opdrachtgever en opdrachtnemer hebben dus groot belang bij de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst toetst de arbeidsverhouding. Hiervoor is een goedgekeurde modelovereenkomst nodig die ook wordt nageleefd.

Hoe gaat Onze Leerkracht met de wetswijziging DBA om?

Wij werken met goedgekeurde modelovereenkomsten, zodat wij zzp'ers bij onze opdrachtgevers kunnen blijven inzetten. Onze Leerkracht maakt daarbij met de Belastingdienst afspraken over de naleving van de modelovereenkomsten.

Vragen

Voor zzp’ers en opdrachtgevers levert de Wet DBA veel vragen op: Is er nu wel of niet sprake van een dienstverband? Hoe lang kunnen wij een zzp’er inzetten? Dient er loonheffing te worden ingehouden? Onze Leerkracht heeft zich gespecialiseerd in de wet DBA en kan opdrachtgevers én zzp’ers adviseren. Onze adviseurs geven graag duidelijkheid bij vragen over de Wet DBA.

 

Contact

Vragen en opmerkingen horen we graag. We zullen altijd snel antwoorden. 

Velden met een * zijn verplicht.