Certificering

Onze Leerkracht BV is NEN-4401 gecertificeerd en geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid. Daarnaast heeft Onze Leerkracht een G-rekening. Als detacheringsbureau werkt Onze Leerkracht conform de ABU CAO.
 

NEN - 4401

Het NEN- 4401 certificaat geeft aan dat Onze Leerkracht BV de ABU Cao naleeft. De certificering bewijst dat wij onze belasting en premies afdragen. Daarnaast zijn onze loonafspraken conform de markt en zijn niet in strijdt met de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Tevens geeft de certificering aan dat Onze Leerkracht BV alleen met gediplomeerde en legale werknemers werkt. Onze Leerkracht wordt regelmatig getoetst om de kwaliteit van onze certificering te kunnen blijven waarborgen.
 

ABU CAO

Onze Leerkracht BV werkt conform de ABU CAO.
 

SNA Keurmerk

Certificaat