Wat staat er in de cao onderwijs?

Er zijn een aantal verschillende cao’s in het onderwijs. Zo is er de cao voor voortgezet onderwijs en die voor het MBO. In de verschillende cao’s vind je informatie over salaris, taken, verlof, ziekte, scholing, pensioen en meer. De meeste cao’s hebben een minimum karakter, dat betekent dat de werkgever zich in elk geval aan de cao moet houden, maar ook méér mag doen dan in de cao staat.

Op dit moment is er geen cao voor het onderwijs. De cao voor MBO liep tot 30 juni 2015 en de cao voortgezet onderwijs tot augustus 2015. De onderhandelingen lopen nog steeds. Zodra de nieuwe cao voor onderwijs in het MBO of voortgezet onderwijs bekend zijn kan je die hier downloaden.

Download de cao voortgezetonderwijs

Download de cao primair onderwijs