Wat staat er in de cao voortgezet onderwijs?

Tot 1 augustus 2015 gold de oude cao voor het voortgezet onderwijs. Op dit moment is er geen cao, maar de onderhandelingen lopen nog. In de nieuwe cao zullen zaken zoals salaris, taken, verlof, ziekte, scholing en pensioen vastgelegd. De meeste cao’s hebben een minimum karakter, dat betekent dat de werkgever zich in elk geval aan de cao moet houden, maar ook méér mag doen dan in de cao voortgezet onderwijs staat. Zodra de nieuwe cao beschikbaar is zullen we hem ook op deze website zetten. 

Download de cao voortgezet onderwijs