Blog

Boekentips voor meer werkplezier!

Vandaag is het de Dag van het Werkplezier! Na een aantal weken van thuiswerken begint het voor vele knap saai te worden en kunnen we wel wat opbeurende energiemomentjes gebruiken. Daarom geeft Onze Leerkracht drie boekentips die jij moet lezen!

Boek 1 - "Van Werkdruk Naar Werkplezier" van Angela Kouwenhoven & Annemieke Schoemaker

Door een te hoge werkdruk neemt het werkplezier af, komt de kwaliteit van je werk in het geding en kun je zelfs gezondheidsklachten ontwikkelen.

In dit boek vind je herkenbare situaties en casussen uit de dagelijkse praktijk binnen de school, waarin zulke werkdruk wordt ervaren. Met concrete handvatten voor time- en klassenmanagement ga je aan de slag om de werkdruk terug te brengen en het plezier in je werk weer te laten groeien. Naast praktijk ervaringen wordt ook aandacht besteed aan denkpatronen en bepaalde emoties die vaak samengaan met werkdruk, zoals schuldgevoelens.

Het boek beschrijft hoe werkdruk en werkplezier verband houden met persoonlijke beleving en karakter, en hoe je daarop invloed kunt uitoefenen door ‘slim' te werken en handig om te gaan met de beschikbare tijd. Aan de hand van praktische tips leer je het gevoel van werkdruk te relativeren en met minder moeite meer werk te verzetten: low input, high output.

Boek 2 – “Vitaal voor de Klas” van Mieke Vollenhoven

Dit boek behandelt vier factoren die de vitaliteit van de leraar bevorderen. Een mix van theorie, onderzoeksgegevens, reflectievragen en oefeningen maakt dit boek tot een inspirerende voedingsbodem voor elke leraar die zijn vitaliteit wil behouden of versterken. Het leraarschap is boeiend, maar kost soms veel energie. Daarom is het belangrijk dat leraren efficiënt omgaan met hun energiehuishouding.

Dit boek behandelt vier factoren die de vitaliteit van de leraar bevorderen: - verbinding: betrokkenheid bij het werk, leerlingen en collega's- autonomie: de eigen rol vormgeven en omgaan met grenzen- inspiratie: omgaan met ambities en dromen- prestatie: samen met anderen succes boeken. Bij elke factor beschrijft de auteur welk spanningsveld er speelt en hoe leraren daarmee kunnen omgaan. Ze reikt hiervoor theorie, onderzoeksgegevens, reflectievragen en oefeningen aan. Leraren kunnen hiermee zelf aan de slag gaan en/of samen met collega's, bijvoorbeeld in het team, in de intervisiegroep of in een coachingstraject.

Dit boek inspireert leraren om met een 'andere bril' naar hun werk te kijken en biedt hun handvatten om het werk op eigen wijze vorm te geven. Zo komen zij tot persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen dat zij als leraar goed functioneren, maar ook dat zij uitstekende managers zijn van hun eigen energiehuishouding. Vitaal voor de klas is geschreven voor leraren in alle schoolsectoren en is tevens relevant voor schoolleiders en HRM-functionarissen. Want ook de schoolcultuur en het personeelsbeleid kunnen bijdragen aan de vitaliteit van leraren.

Boek 3 – “Gelukkig voor de Klas”  van Jacqueline Boerefijn & Ad Bergsma

Een handreiking voor alle leraren die de eigen bevlogenheid willen aanwakkeren Wat zijn de grote pluspunten van werken in het onderwijs? De vakanties! Zo denkt de buitenwereld. Voorkom dat je dit zelf gaat geloven. Hoe bewaak je werkplezier en de idealen waarmee je in dit vak bent gestapt? Gelukkig voor de klas geeft op basis van de positieve psychologie een antwoord op deze vragen.

Het aanboren van energiebronnen is nodig als je te maken hebt met (te) grote klassen, ouders die kritisch meekijken en leerlingen voor wie respect voor de docent niet vanzelfsprekend is. De hoge werkdruk kan ervoor zorgen dat de schoonheid van het vak op de achtergrond raakt: het bijdragen aan de zelfredzaamheid en het geluk van toekomstige generaties. 

Dit boek is een inspirerende handreiking voor alle docenten en docenten in opleiding die hun eigen bevlogenheid willen aanwakkeren en hun geluk willen vergroten. Want gelukkige docenten hebben leerlingen die beter meewerken en presteren.