Toestemmingsverklaring

TOESTEMMINGSVERKLARING
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Ik geef toestemming aan Onze Leerkracht om gegevens over mij te verwerken. Het kan gaan om gegevens over mij die door Onze Leerkracht worden geregistreerd, gegevens die worden opgevraagd bij andere instanties of instellingen of gegevens over mij die door Onze Leerkracht worden verstrekt aan anderen, zoals vermeld in de privacyverklaring (www.onzeleerkracht.nl) welke mij genoegzaam duidelijk is.


Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:

- Indien Onze Leerkracht voornemens is om nieuwe gegevensverwerkingen uit te voeren,
  informeert Onze Leerkracht mij hieromtrent;

- Onze Leerkracht informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens
  die over mij worden geregistreerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat Onze Leerkracht mij uitlegt om welke
  specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen;

- Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Onze Leerkracht deze niet registreren
  dan wel verwijderen;

- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming
  te geven. Onze Leerkracht legt uit wat de gevolgen voor mijn werkzaamheden zijn als ik (voor bepaalde)
  gegevens of personen geen toestemming geef;

- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming
  gevolgen hebben voor werkzaamheden. Onze Leerkracht zal mij hier van geval tot geval over informeren;

- Deze toestemming is zeven jaar geldig.

Ik verklaar hierbij dat mijn toestemming uitdrukkelijk en vrijelijk is gegeven. Onze Leerkracht heeft mij nergens toe gedwongen.